Termiczne przekaźniki przeciązeniowe Siemens SIRIUS 3RU21

Siemens SIRIUS 3RU21 to termiczne przekaźniki przeciążeniowe o zależnej charakterystyce, które produkowane są w celu zabezpieczenia odbiorów o rozruchu normalnym przed zbyt wysokim wzrostem temperatury, do którego może prowadzić niesymetria i zanik faz albo przeciążenie.

Zanik faz lub przeciążenie prowadzi do wzrostu prądu silnika do wartości wyższej niż jego wartość znamionowa. Prąd ten prowadzi z kolei do nadmiernego nagrzewania się pasków bimetalowych w danych urządzeniach. Paski te zaczynają się odginać, tym samym wyzwalając styki pomocnicze, które z pomocą styczników odłączają obciążenie. Czas odłączenia uzależniony jest od tego, jaki jest stosunek prądu rozruchu do prądu nastawy Ie; czas ten zapamiętywany jest jako stabilna charakterystyka. „Wyzwolenie” sygnalizuje wskaźnik pokazujący położenie styków. Jeśli chodzi o kasowanie, to może ono odbywać się zarówno ręcznie jak i automatycznie – do automatycznego kasowania dochodzi, gdy upłynie czas przeznaczony na powrót do stanu normalnego. Wszystkie aparaty produkuje się tak, aby odpowiadały wytycznym środowiskowym a także zawierały surowce przyjazne środowisku naturalnemu lub też takie, które można poddać recyklingowi. Naturalnie są one zgodne z najważniejszymi normami międzynarodowymi.

Przekaźniki przeciążeniowe z serii Siemens SIRIUS 3RU21 nadają się dla użytkowników ze wszystkich sektorów przemysłu, którzy zainteresowani są efektywną ochroną przeciwciążeniową odbiorów w normalnych warunkach rozruchu. Termiczne przekaźniki przeciążeniowe 3RU21 to optymalne rozwiązanie, kiedy chodzi o ochronę silników prądu stałego lub też silników prądu przemiennego zarówno trój- jak i jednofazowych. Przekaźniki wyposażono w funkcję kompensacji temperatury (IEC 60947-4-1) w przedziale od -20 do +60 °C.

Termiczne przekaźniki przeciążeniowe 3RU21 to urządzenia, które skutecznie mogą chronić przez przeciążeniem oraz zanikiem faz. Wyposażone są w przycisk STOP oraz funkcję TEST, ponadto można je zresetować ręcznie jak i automatycznie. Podsumowując je od strony technicznej, warto wspomnieć o takich parametrach jak: klasa wyzwalania 10, znamionowa częstotliwość 50/60 H, znamionowe napięcie izolacji 690 VC czy też zwarciowa zdolność łączeniowa 100 kA. Zakres nastaw wyzwalacza termicznego w przypadku tych przekaźników wynosi 0,11 – 16 A. Przekaźniki mogą być montowane swobodnie albo na styczniku, można zdecydować się zaciski oczkowe, sprężynowe oraz śrubowe. Ochrona zacisków w przypadku 3RU21 wynosi IP20.