Nasze projekty

Na tej stronie prezentujemy nasze najważniejsze zrealizowane projekty.

 • System wykonywania pomiarów i wizualizacji oparty na Siemens WinCC5.0 w stacji prób silników elektrycznych dla Elektrowni Turów s.a.
 • Systemy wizualizacji i sterowania linii produkcyjnych oparte na systemie Siemens WinCC Flexible. Jedna z tych linii zlokalizowana była na terenie Ukrainy, układ sterowania oparty na sterownikach Siemens Simatic S7-300.
 • Oprogramowanie sterujące (sterowniki S7-300) oraz system wizualizacji (WinCC Flexible na panelu operatorskim) wsadnicy węgla dla koksowni Victoria w Wałbrzychu.
  System sterowania (specjalizowane sterowniki Schneider SEPAM2000 oraz PLC SAIA) i wizualizacji w programie Woderware InTouch stacji rozdzielczej dużej mocy dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów s.a.
 • Oprogramowanie sterujące oraz system wizualizacji i nadzoru w programie Woderware InTouch dla układu odciążania krajarki papieru w International Paper Kwidzyn sp. z o.o. Urządzeniem sterującym jest Siemens Simatic S7-400 kontrolujący całość procesu technologicznego
  Modernizacja sterowania układu lasera przemysłowego zrealizowana na sterowaniu Siemens Sinumeric 810D
 • Uruchomienie układu sterowania magazynem wysokiego składowania opartym na sterownikach Siemens S7-400 i S7-300.
 • Zaprogramowanie i uruchomienie układu falowników firmy Siemens SINAMICS S120 przeznaczonych do napędu wozu taśmociągu w KWB Turów s.a.
 • Oprogramowanie sterowników PLC firmy Siemens Simatic S7-300 do sterowania oraz paneli operatorskich  Siemens Simatic KTP1000 dla układu sterowania rozdzielnią nn i układem SZR.
  Modernizacja szafy sterująco zasilającej prasy rurek. Modernizacja obejmowała wymianę starego układu PLC na nowoczesny Siemens Simatic S7-314 oraz zaprogramowanie panela operatorskiego KTP600
 • Wykonanie całości oprogramowania systemu sterowania zbiornikami cieczy. Projekt obejmował zaprogramowanie sterownika PLC Siemens Simatic S7-315 do sterowania 50 zaworów oraz paneli operatorskich Siemens Simatic Multi Panel MP377, trzech Siemens Simatic Multi Panel  MP277 oraz małego Siemens Simatic Multi Panel MP177.
 • Zaprojektowaliśmy, zaprogramowaliśmy oraz wykonaliśmy ukłądy automatycznego sterowania palnikami rozpałowymi dla elektrociepłowni. Sterowanie oparte na PLC Siemens Simatic S7-1200 oraz panelach operatorskich Siemens Simatic KTP1000
 • Modernizacja szafy sterującej stanowiskiem montażowym. Wykonano projekt elektryczny oraz oprogramowanie sterownika PLC Logo. Zatrzymanie maszyny od momentu rozpoczęcia prac do zakończenia trwało 2 dni.
 • Wykonanie nowoczesnej szafy zasilająco – sterującej do tokarki. Szafa została zaprojektowana i wykonana w całości przez nasza firmę. Zastosowano falowniki Lenze oraz sterownik programowalny Logo. Zastosowane falowniki miały moc 38kW oraz 4kW, sterowane były za pomocą sygnałów analogowych z pulpitu operatora.
 • Modernizacja układu napędowego szlifierki precyzyjnej. Wymieniono stary układ Leonarda na nowoczesny przekształtnik prądu stałego. Wyeliminowano dużo elementów stykowych oraz poprawiono dynamikę i sprawność układu napędowego.
 • Wykonaliśmy nowoczesne stanowisko zgrzewające dla potrzeb montażu wiązek kablowych.
 • Stanowisko składające się z robota dwuosiowego oraz nagrzewnicy eliminuję potrzebę ręcznego poruszania dmuchawą. Zastosowano silniki krokowe oraz specjalizowany sterownik PLC sterujący układem.
 • Nasi programiści wykonali oprogramowanie stanowiska automatycznego montażu blach. Oprogramowanie obsługuje dwa trzy osiowe roboty napędzane silnikami Siemens Posmo A, oraz układ siłowników i chwytaków. Stanowisko wyposażone jest w panel operatorski Siemens TP177A. Układ sterowania oparty jest na sterowniku PLC Siemens Simatic S7-315 z rozbudowaną siecią Profibus.
 • Wykonaliśmy modernizację szafy sterującej linią produkcyjną szczególnego ryzyka. W celu lepszego dozowania materiałów zostały zastosowane falowniki Omron sterowane z pulpitu operatora. Zmodernizowaliśmy okablowanie oraz szafę sterowniczą zgodnie z obowiązującymi normami Ex.
 • Przeprowadziliśmy modernizację układu sterowania kotłownią z kotłem parowym. Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uruchomiliśmy nowoczesny układ sterowania nadzorujący pracę kotła oraz układów pomocniczych, pompy wody oraz zbiornika paliwa. Nowoczesny układ sterowania oparty został na sterowniku PLC Siemens Simatic S7-1200 oraz panelu operatorskim KTP400 Comfort.
 • Oprogramowanie maszyny pakującej materiały sypkie opartej na sterowania Mitsubishi FX3 i panelu operaotrskim Delta Electronics DOP

I wiele innych …..