Wonderware Development Studio

Wonderware Development Studio jest zintegrowanym środowiskiem, dzięki któremu można tworzyć aplikacje wizualizacyjne, przemysłowe a także kompleksowe analizy danych. Decydując się na zakup Wonderware Development Studio, otrzymujemy licencję na jedno stanowisko, która obejmuje:

  • kompleksowy pakiet, z pomocą którego można tworzyć aplikacje dla wszystkich produktów Wonderware, w tym także In Touch;
  • opcję tworzenia, edytowania, a także zarządzania obiektami należącymi do Wonderware System Platform;
  • bazę danych przemysłowych, która można użytkować z pomocą In Touch albo Platformą Systemową Historian. Historian Wonderware Development Studio może zostać wykorzystane jako klient Wonderware System Platform lub stacja robocza In Touch.

W pozostałych wersjach Wonderware Development Studio znajdziemy następujące komponenty:

  • przeznaczony dla pewnej liczny zmiennych I/O IDE;
  • przeznaczony dla pewnej liczby zmiennych InTouch Developement lub Runtime;
  • rozmaite opcje InTouch, w tym: receptury oraz opcja logowania alarmów;
  • MS SQL Server 2012;
  • oprogramowanie służące komunikacji (serwery DAServers, OPCLink, I/O, FSGateway);
  • Wonderware Historian Standard, czyli bazę danych przemysłowych – możliwe jest odczytywanie danych nawet do 24 godzin wstecz;
  • WW Basic CAL z MS SQL Server 2012 CAL.