Robotyzacja w branży budowanej

Postęp technologiczny prowadzi do tego, że coraz to nowsze branże zaczynają korzystać z robotów. Nie tylko zakłady przemysłowe, ale także przedsiębiorstwa świadczące usługi budowlane, zaczynają doceniać robotyzację. Większa wydajność i znacznie wyższe bezpieczeństwo – to główne argumenty, które przemawiają za wdrożeniem rozwiązań z zakresu robotyzacji także na placach budowy.

Nie da się zaprzeczyć, że automatyzacja i robotyzacja są coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnym budownictwie. Najczęściej dotyczy to robót ciężkich, które wykonywane są w trudnych, a czasami nawet niebezpiecznych warunkach. Chodzi tutaj zwłaszcza o prace rozbiórkowe, roboty ziemne, podwodne, a także wszelkie prace, podczas których przemieszczane są różne elementy wielkogabarytowe.

Jak pokazuje praktyka, automatyzacja w budownictwie rozwija się bardzo dobrze w pracach ziemnych i drogowych. W obu przypadkach wiele prac przeprowadza się za pomocą nowoczesnych maszyn, które nie mają operatorów. Oprócz tego coraz częściej wykorzystywane są innowacyjne zautomatyzowane systemy. Dobrym przykładem tego typu nowych rozwiązań są maszyny budowlane, których działanie opiera sie na systemie Real Time Kinematic, czyli RTK. System ten wykorzystuje GPS, co pozwala na zlokalizowanie w czasie rzeczywistym maszyny i jej lemiesza. A tym samym można bardzo precyzyjnie zarządzać jej pracą. w tym miejscu warto podkreślić, że tak duża dokładność (co do milimetra) nie byłaby możliwa do osiągnięcia w przypadku maszyny obsługiwanej tradycyjnie przez operatora.

Coraz częściej automatyzacja wykorzystywana jest także w nowoczesnym budownictwie drogowym. Przykładem są chociażby rozścielacze, czyli maszyny wykorzystywane w trakcie budowy autostrad. Z ich pomocą kładziona jest nawierzchnia drogowa. Same maszyny mają taką szerokość, jak jezdnia, co pozwala na równomierne, precyzyjnie położenie gotowej konstrukcji razem z nawierzchnią. Nie jest zatem niczym zaskakującym, że przewiduje się dalszy rozwój robotyzacji i automatyzacji w budownictwie – nowoczesne technologie naprawdę wiele ułatwiają.