Robotyzacja zmniejszy liczbę wypadków przy pracy

Wyższa wydajność, lepsza dokładność, precyzja działania przy powtarzalnych pracach – to argumenty za wprowadzeniem robotów w procesy produkcyjne firmy. Tymczasem okazuje się, że to nie wszystko. Warto poruszyć także kwestię bezpieczeństwa. Według ekspertów automatyzacja przemysłowa może przełożyć się na niższą liczbę wypadków przy pracy. Choćby z tego względu duże firmy powinny rozważyć wprowadzenie rozwiązań z zakresu automatyzacji.

Według raportu A.T. Keaney 54% firm amerykańskich oraz 34% firm zachodnioeuropejskich korzysta z robotów w swojej działalności. W naszym kraju liczby te są o wiele niższe, ale odnotowuje się coraz większe zainteresowanie robotyzacją.

Jak to możliwe, że robotyzacja może faktycznie zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy? Oczywiście zarówno w procesach produkcyjnych, jak i logistycznych i innych pracownicy są zobligowani do przestrzegania konkretnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Jednak mimo wszystko nie da się całkiem wyeliminować zagrożeń psychofizycznych. Czasami wystarczy drobny błąd pracownika, aby doszło do groźnego w skutkach wypadku.

I tutaj można jak najbardziej wykorzystać potencjał robotów. W firmach, gdzie robotyzacja stoi na wysokim poziomie, prace o charakterze fizycznym przejmują roboty. Wykorzystuje się np. zautomatyzowane regały, maszyny do paletowania, sortery, urządzenia transportowe oraz wiele innych rozwiązań z zakresu automatyzacji. Przy wysokim stopniu robotyzacji pracownicy przejmują zadania koncepcyjne, co w praktyce oznacza, że są w znacznie mniejszym stopniu narażeni na fizyczne niebezpieczeństwo.

Dlaczego warto zdecydować się na robotyzację? Według danych udostępnianych przez GUS wypadki w pracy powodowane są najczęściej przy nieprawidłowe zachowania ze strony pracowników. A to oznacza, że automatyzacja procesów logistycznych, produkcyjnych i innych zmniejszy ich liczbę. Oczywiście nie da się ich całkowicie wyeliminować. Pamiętajmy, że maszyny sterowane są przez ludzi, którzy niestety są omylni. Jednak eksperci są zdania, że powierzenie maszynom powtarzalnych zadań może przynieść tylko dobre skutki.