Transport, logistyka i przetwórstwo. Branże o dużym potencjale w zakresie automatyzacji

Nie da się zaprzeczyć, że automatyzacja przemysłu to trend, który zyskuje na znaczeniu. Wykorzystanie nowoczesnych automatów w pracy przedsiębiorstwa pozwala na obniżenie kosztów, wyeliminowanie strat i błędów, a także zintensyfikowanie pracy zakładu. Nic zatem dziwnego w tym, że tak wiele firm jest zainteresowanych praktycznym zastosowaniem robotów.

Duży potencjał ma automatyzacja w transporcie, logistyce oraz przetwórstwie przemysłowym. Szacuje się, że w Polsce do 2030 roku wykonanie około 49% zadań w tych branżach może zostać zautomatyzowane przy użyciu istniejących już obecnie technologii. Nie tylko praca fizyczna (w przewidywalnym i nieprzewidywalnym otoczeniu), ale także przetwarzanie i zbieranie danych oraz interakcje z innymi osobami (około 20%) mogą zostać automatyzowane.

Wszyscy wiemy doskonale, że automatyzacja ma wiele zalet. Z punktu widzenia gospodarki automatyzacja to znakomity trend. Zautomatyzowanie pracy zakładów produkcyjnych i innych może przełożyć się na stopniowy, widoczny wzrost PKB. Już teraz w polskich firmach przybywa robotów. Niestety póki co automatyzacja w Polsce nie stoi na zbyt wysokim poziomie, według szacunków nasz kraj ciągle nie zalicza się nawet o państw o średnim poziomie robotyzacji. Dla porównania w Europie gęstość robotyzacji wynosi 99 (liczba robotów przemysłowych przypadająca na 10 tys. pracowników), gdy tymczasem ten samem parametr w Polsce ma wartość 32.

Transport, logistyka i przetwórstwo to branże, w których zakłada się w nadchodzącej dekadzie znaczne podwyższenie poziomu zastosowania robotów. Warto pamiętać, że robotyzacja ma wpływ także na rynek pracy. Dlatego też również pracownicy, zwłaszcza ci wykonujący powtarzalne prace, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że chociaż robotyzacja dla gospodarki jest zjawiskiem pozytywnym, to dla szeregowego pracownika może oznaczać konieczność przekwalifikowania. Eksperci są jednak zdania, że robotyzacja nie jest zagrożeniem dla firm, ponieważ wraz z wprowadzeniem automatyzacji na większą skalę powstaną nowe stanowiska pracy, bazujące na nowych kompetencjach.